Afkoopregeling

Alle leden (actief of inactief) zijn verplicht een aantal bar- of keukendiensten te draaien bij TVB. Voor de één is het een eitje, een ander kijkt er ontzettend tegen op om achter de bar of in de keuken te staan. Om het allemaal wat makkelijker te maken, vind je hier alvast wat informatie over je bar- of keukendienst. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zelf een bar- of keukendienst in te plannen. De leden die niet zelf een dienst hebben uitgezocht, zijn door Team het Water ingedeeld en zullen zelf moeten kijken in het barrooster wanneer zij ingedeeld staan voor een dienst. Voorafgaand aan je bar- of keukendienst zal je ook een herinneringse-mail ontvangen. Je bent als lid zelf verantwoordelijk voor het verschijnen op je bar- of keukendienst. Bij ziekte of verhindering moet je zelf voor vervanging zorgen. Dit moet gemeld worden bij Team het Water. Bardiensten mogen overgedragen worden aan andere leden. Voor degene die het overneemt geldt dit niet als bardienst; er moet ook aan de eigen verplichting van bardiensten worden voldaan. Deze overdracht moet vooraf gemaild worden aan Team het Water. Een bardienst kan ook worden afgekocht. Het bedrag voor afkopen bedraagt € 35,00 per dienst. Wanneer een dienst te laat wordt afgezegd wordt € 45,00 per dienst in rekening gebracht. Wanneer je niet komt of meer dan een half uur te laat bent zal een boete in rekening worden gebracht. Deze boete bedraagt € 55,00 per bij keer per no show, of bij meer dan 30 min te laat aanwezig.

%d bloggers liken dit: