Commissies

Onder het bestuur functioneert een aantal commissies met een uitvoerend en een praktisch karakter. Binnen Tennis Vereniging Boskoop onderscheiden wij de volgende commissies:

Jeugdcommissie
De jeudgcommissie organiseert alle activiteiten voor de jeugd van Tennis Verenging Boskoop. Denk hierbij aan vriendjes en vriendinnetjesdagen, TVB bij Nacht en de clubkampioenschappen. Hiernaast begeleiden zij de competitie en zijn zij verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de jeugd. Dit alles met als doel de jeugd te stimuleren zo veel mogelijk de tennissen en plezier in de sport te hebben. Email: tvboskoopjeugd@gmail.com

Parkbeheer
Parkbeheer heeft als taak om te zorgen voor periodiek en ad hoc onderhoud aan het tennispark, clubhuis en de omliggende terreinen. Daarmee beogen we de leden optimaal gebruik te kunnen laten maken van de faciliteiten van ons tennispark. Email: sjaakenmaria@gmail.com.

Communicatie
Communicatie houdt zich bezig met het opstellen van de nieuwsbrief, social media, krantenartikelen en beheren van artikelen op de website. Als uw voor donderdag een artikel aanlevert, dan wordt het in de nieuwsbrief van de week daarop opgenomen. Email: info@tvboskoop.nl

Tenniszaken
Deze commissie draagt zorg voor de organisatie van een aantal activiteiten met een recreatief karakter om zodoende de onderlinge contacten tussen de leden te stimuleren. Enkele voorbeelden van toernooien zijn het openingstoernooi, de Mixx & Match en de clubkampioenschappen.
Email: tvb.tenniszaken@gmail.com

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie draagt zorg voor het inzamelen van voldoende sponsorinkomsten. Dit doet zij d.m.v. het benaderen van potentiële sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren. Email: penningmeester@hotmail.com

Competitiecommissie
De competitiecommissie regelt alle zaken rondom te competitie; van het samen stellen van de teams tot het invoeren van de uitslagen en van het aanvragen van dispensatie voor spelers tot het leiden van de competitiedagen.
Email: info@tvboskoop.nl

%d bloggers liken dit: