Competitieregelement

Inschrijving

 • Je kunt je inschrijven voor de op het inschrijfformulier vermelde competitievormen.
 • Je kunt je inschrijven als individu of als team.
 • De inschrijvingskosten bedragen €15,00 per persoon.
 • Afhankelijk van de inschrijvingen beslist de Technische Commissie aan welke competitievormen wordt deelgenomen.
 • De Technische Commissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen, met opgaaf van redenen, niet te honoreren.
 • Bij terugtrekking geldt de volgende bepaling. Indien de terugtrekking van een ingeschreven team ná 1 januari plaatsvindt geldt een boete van € 115 per team, onverminderd de verplichting tot het betalen van het inschrijfgeld. Indien de terugtrekking plaatsvindt ná publicatie van de indeling door de KNLTB geldt een boete van € 225,- per team, onverminderd de verplichting tot het betalen van het inschrijfgeld.

Speeldata en -tijden

 • De speeldata liggen tussen begin april en lopen door tot en met begin juni, exclusief inhaaldagen. Kijk voor de exacte data ook op website van de KNLTB.
 • De Technische Commissie maakt de baanschema’s voor alle competitiedagen. Deze ontvangen de captains voor aanvang van de competitie. De Technische Commissie bepaalt de aanvangstijden voor alle teams.
 • De begintijdstippen kunnen tot 8 dagen voor de betreffende speeldag nog gewijzigd worden. Check dus doordeweeks nog even hoe laat je in het weekend moet spelen.
 • De Technische Commissie verstuurt de uitnodigingen aan de bezoekende teams via de KNLTB site.
 • Elke speeldag is het gehele team minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden op het tennispark aanwezig.
 • Elk team dient op tijd te beginnen. Als de starttijd 9.00 uur is, dan dien je om 9.00 uur op te baan te staan.
 • Indien een thuiswedstrijd niet doorgaat, stem dan altijd met de Technische Commissie af of de afgesproken datum en tijd om in te halen akkoord is in verband met de baan- en barbezetting en inhaaldagen van de KNLTB.

Teams

 • De Technische Commissie streeft er naar de teamindeling een maand voor aanvang van de competitie op de website van TV Boskoop bekend te maken. Nadat de teamindeling bekend is gemaakt, is het team inschrijfgeld verschuldigd.
 • Elke speeldag moet er een reglementair en representatief team opgesteld worden.
 • Indien je onverhoopt verhinderd bent, moet je zelf, in samenspraak met de captain, voor vervanging zorgen. De Technische Commissie heeft in deze slechts een toezichthoudende functie. Vervanging mag niet in strijd zijn met de daarover in de KNLTB-reglementen opgenomen bepalingen.

Overig

 • Voorafgaand aan de competitiedag wordt door een aanwezig lid van de Competitie Commissie de ballen uitgedeeld.
 • Voor elke competitiedag wordt er één baancoördinator aangewezen door de Technische Commissie. Wijzigingen in het baanschema kunnen alleen in overeenstemming met de baancoördinator uitgevoerd worden.
 • Het volledig ingevulde wedstrijdformulier moet digitaal worden aangeleverd aan de KNLTB.
 • Voor de donderdagavond geldt dat er “compact” gespeeld wordt; dit betekent dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. 
 • Voor de vrijdagavondcompetitie geldt dat er geen derde set gespeeld wordt, maar een beslissende wedstrijdtiebreak.
 • In de Najaarscompetitie mag in de dubbel-competitiewedstrijden (op één wedstrijddag) niet tweemaal met dezelfde partner gespeeld worden; in de voorjaarscompetitie mag dit wel.
 • Eventuele opgelopen boetes opgelegd door de KNLTB, door het in gebreke blijven van het team (bijv. te laat ingevoerde uitslag, of niet opkomen als team), worden verhaald op het desbetreffende competitieteam.
 • Bij situaties waarin het competitiereglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie.
%d bloggers liken dit: