Statuten, huishoudelijk reglement en parkregels

Corona-maatregelen
Vanaf 1 juli 2020 gelden de versoepelde Corona-maatregelen. Dat betekent:

  • houd je aan de 1,5 meter afstand op het terras en in het clubhuis en
  • de hygiëne maatregelen (hygiënetafels)

Het kan zijn dat de 1,5 meter maatregelen leiden tot een gelimiteerd aantal spelers/bezoekers op een dag, zoals een mogelijke beperking in de deelname aan evenementen.

Inleiding afhangreglement en gastspelersregeling
Het onderstaande afhangreglement en de gastspelersregeling zijn geldend vanaf 1 juli 2020. Beide regelingen zijn vastgesteld door het bestuur in juni 2020. In de Algemene Ledenvergadering 2021 worden de regelingen (inclusief evaluatie) voorgelegd aan de leden. In het rood staan onderstaand de wijzigingen ten opzichte van het vorige afhangreglement

Afhangreglement
Afhangen doe je met de KNLTB Club app. Dat geldt voor de  eerste keer afhangen op een dag. Wil jij een tweede keer afhangen op dezelfde dag dan kan dat daarna (ook) via het afschrijfsysteem in de hal van het clubhuis.

  maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 15.00 uurmaandag t/m vrijdag 15.00 uur tot 19.00 uurmaandag t/m vrijdag 19.00 uur tot 23.00 uurzaterdag, zondag, feestdagen
jeugdalle jeugdledenjajaneeja
seniorenlidmaatschap zonder beperkingen *jajajaja
seniorendagledenjajaneenee
seniorenvoorjaarscompetitieledenJa, tot 15 juniJa, tot 15 juniJa, tot 15 juniJa, tot 15 juni
seniorenzomerledenJa, 15 juni – 1 septemberJa, 15 juni – 1 septemberJa, 15 juni – 1 septemberJa, 15 juni – 1 september
seniorennajaarscompetitieledenJa, vanaf 15 augustusJa, vanaf 15 augustusJa, vanaf 15 augustusJa, vanaf 15 augustus

*inclusief 2020 aanbiedingslidmaatschap voor 99 euro vanaf 1 juni 2020

Afhangen/reserveren doe je voor driekwartier (zowel voor de dubbel als voor het enkelspel en ook voor de ladder). Reserveer je een baan voor 2 personen, dan ga je enkelen (dus niet met meer dan 2 op de baan). Reserveer je met z’n drieën, dan speel je een zogenaamd “Amerikaantje”. Reserveer je met z’n vieren, dan ga je dubbelen/mixen. Iedereen die op de baan staat moet zichtbaar zijn in de reservering, ook eventuele gastspelers.

Op de jaarkalender (zie website) staan de evenementen die door de vereniging georganiseerd worden. Tijdens verenigings-overstijgende evenementen zoals voorjaarscompetitie, najaarscompetitie en open toernooien zijn in principe geen banen beschikbaar om vrij te spelen. Informeer eventueel bij de competitieleider of de wedstrijdleiding of er ruimte is om vrij te spelen. Tijdens verenigingsevenementen zijn er in principe ook geen banen beschikbaar om vrij te spelen. Ook hier geldt: neem eventueel contact op met de organisator van het evenement om te weten of er ruimte is om vrij te spelen. Uitzondering hierop zijn de evenementen die wekelijks worden gehouden, zoals de mix & match en de puff oud. Bij deze evenementen geldt dat het uitgangspunt is om altijd (tenminste) 1 baan vrij te houden om vrij te spelen (zie de beschikbaarheid van banen in de  KNLTB Club app).

Gastspelersregeling
Gastspelen is alleen mogelijk op uitnodiging en samen met een lid van T.V. Boskoop. Het lid van T.V. Boskoop is verantwoordelijk voor het doen en laten van de gastspeler. Gastspelers worden onder hun eigen naam genoteerd in de KNLTB club app en hebben na betaling voor de gereserveerde periode dezelfde rechten en plichten als een lid van T.V. Boskoop. Gastspelers mogen drie keer per jaar uitgenodigd worden. Het tarief voor een gastspeler bedraagt per dagdeel 6 euro voor een senior en 2 euro voor een jeugdspeler.

Controle
Het bestuur ziet toe dat op het juiste gebruik van lidmaatschappen en de gastspelersregeling. Bij foutief gebruik van een lidmaatschap wordt de speler geïnformeerd en bij een tweede keer wordt het lidmaatschap aangepast. Bij foutief gebruik van de gastspelersregeling krijgt de uitnodigende speler of één van de uitnodigende spelers de bijbehorende factuur en een waarschuwing.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Parkreglement

%d bloggers liken dit: