Voorwaarden crowdfunding

Let op! Nieuwe aanvullingen per november 2022 (aangegeven in geel).

3,75% rente op jouw geld verdienen? Doe mee met de crowdfunding van T.V. Boskoop voor de realisatie van de padelbanen. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Je leent ons € 500,00 of meer (= 1 certificaat = € 500,00) voor 10 jaar 
Bij 1 tot 3 certificaten ontvang je 3,25% rente 
Bij 4 tot 9 certificaten ontvang je 3,50% rente
Bij 10 of meer certificaten ontvang je 3,75% rente

Soorten certificaten

Je kunt kiezen uit twee soorten certificaten. 
– Jaarlijks (10 jaar)/in december uitbetalen per certificaat; eenmalig overdraagbaar (en bij overlijden overdraagbaar)
– In december 2032 in één keer uitbetalen per certificaat; eenmalig overdraagbaar = bij uitbetaling

Aantal certificatenRentepercentageOptie 1
Rente + aflossing per jaar
Optie 2
Rente + aflossing eenmalig in 2032
1 – 33,25 %€ 58,94€ 662,50
4 – 93,50 %€ 59,63€ 675,00
10 of meer3,75 %€ 60,32€ 687,50
Overzicht rentepercentage en aflossing

Interesse? Stuur een e-mail naar penningmeester@tvboskoop.nl 

Na ontvangst van het formulier en ontvangst van de betaling worden de gegevens opgenomen in het register en krijg je een e-mail met de bevestiging hiervan + de kopie van de inschrijving. De onderstaande meest gestelde vragen/FAQ zijn een onderdeel van de regels voor de crowdfunding.

Meest gestelde vragen (FAQ): 

Kan de vereniging de rente en afbetaling betalen de komende tien jaar?  
Niemand kan ver vooruit in de toekomst kijken, maar de vereniging staat er gezond bij. Veel leden, een positieve stemming, weinig schulden en wij begroten in 2022 een (structureel) positief saldo van tenminste € 30.000 per jaar. Met padel erbij verwachten wij voor de komende jaren zelfs nog betere cijfers. Vanuit het jaarlijks overschot gaan wij jaarlijks reserveren om de uitbetalingen zeker te stellen.  

Wat voor zekerheden heeft de lening?  
De lening heeft geen zekerheden/onderpand en kan worden gezien als een achtergestelde lening.  

Waarom zijn de certificaten niet meerdere keren overdraagbaar?  
Binnen de verenigingsorganisatie willen wij de lening overzichtelijk houden zonder ingewikkelde administratie er achter die het eigendom en wijzigingen daarop moet bijhouden. 1 keer overdragen en uiteraard kunnen overdragen bij overlijden lijkt de T.V. Boskoop voldoende flexibiliteit. Wij houden een register bij op naam, emailadres, bankrekeningnummer en voor de zekerheid een telefoonnummer (niet verplicht). Is de keuze uitbetaling in 1 keer (december 2032) dan zullen wij in november 2032 1 keer navragen of de eigenaar nog dezelfde is. En dan is éénmalige overdracht geen probleem. Nu al certificaten op naam van derden zetten (bijvoorbeeld als je ze vast wil zetten voor kleinkinderen) is mogelijk. Wij registreren immers naam, emailadres, bankrekeningnummer voor de uitbetaling.   

Hoe gaat het eigenaarschap bij echtparen?  
Ingeval van een echtpaar (of andere samenlevingsvorm) gaan wij uit van de naam van de inschrijver en staan de certificaten dus op één naam. Is dat niet gewenst, kies er dan voor om een deel (de helft?) van de certificaten op de ene naam en een deel op de andere naam te zetten. Dat het wellicht gaat om 1 bankrekeningnummer is niet van belang. In dat geval betalen wij twee bedragen uit op 1 bankrekeningnummer. Voor het overige gelden dezelfde overdrachtsregels (zie hierboven). 

Is er externe controle op juiste en volledige uitbetaling ?  
Ja, wij hebben aan administratiekantoor Marc Vermeulen gevraagd om jaarlijks op 16 december (1 dag na de jaarlijkse uitbetaaldag) een controle op de betalingen te doen. Marc Vermeulen krijgt daarvoor het amortiseringsoverzicht (naam, bedrag, rekeningnummer) ter beschikking.  

Hoe groot is het totale bedrag van de lening/crowdfunding?  
Het maximum bedrag van de crowdfunding is € 150.000. In de begroting van de aanleg padelbanen is rekening gehouden met € 100.000 crowdfunding. Bij overinschrijving besluit het bestuur van de T.V. Boskoop of een hoger bedrag dan 150.000 euro wenselijk is. Bij overinschrijving kan het bestuur van de T.V. Boskoop besluiten dat er een maximum van de inschrijving per persoon wordt vastgesteld (bijv. € 5.000 p.p.. Bij onderinschrijving zal het resterende bedrag elders geleend worden..  

Kan mijn deelname geheim blijven?  
De bestuurlijke afspraak bij de T.V. Boskoop is dat alleen 1) de penningmeester; 2) de externe controleur; 3) degene die de betalingen bij T.V. Boskoop doet weten wie welk bedrag leent.  

Wat is de planning in de tijd met betrekking tot de crowdfunding?  
De maand juli 2022 is bedoeld voor de inventarisatie. Deze periode kan worden verlengd. Daarna gaat de officiële inschrijving in. Die zal sluiten tijdens de bouw van de padelbanen. De afronding van die bouwperiode staat nu gepland op 25 maart 2023, maar is mede afhankelijk van de planning van de aannemers en het onherroepelijk worden van de inmiddels verstrekte vergunning voor de bouw. Dat betekent dat in deze planning verwacht wordt dat betaling voor de certificaten begin december 2022 is.  

Waarop is de 3,25 %, 3,50 % en 3,75 % rente gebaseerd?  
De gekozen rentevoet is een win-win situatie. T.V. Boskoop zou nu tussen de 4 en 5% rente (info Rabobank 27 juni 2022) moeten betalen voor een tienjarige lening. Dat is winst voor de T.V. Boskoop. Particulieren krijgen 0 tot 0,5 % rente over spaartegoed in 2022 (info Rabobank). Wij bieden maximaal 3,75 %. Dat is winst voor de deelnemers aan de crowdfunding.  

Hoe is de rente uitkering berekend?  
Als je kiest voor uitbetaling in 1 keer in december 2032, dan is de berekening relatief eenvoudig. Je krijgt 10 x 3 % of 3,5 % van de inleg uitgekeerd, tezamen met de inleg, dus:
– Bij 3,5 % is dat € 500 plus 10 x 3,5 % van € 500 = € 175. Totaal € 675. 
– Bij 3,25 % en 3,75 % is de berekeningsmethode gelijk aan de 3,50 % rente 

Als je kiest voor jaarlijkse uitbetaling in december, dan is de berekening:  
– Bij 3,5 % is dat 1/10e van de inleg = € 50 plus 3,5 % van € 275 (het gemiddelde bedrag dat je ons leent) = € 9,63. Totaal € 59,63 per jaar.  
– Bij 3,25% en 3,75% is de berekeningsmethode gelijk aan de 3,50 % rente 

In alle gevallen rekenen wij met enkelvoudige rente (geen rente over rente).  

Kan ik tussentijds mijn geld terugvragen?  
Nee, dat is in principe niet mogelijk. In het geval van zeer bijzondere omstandigheden kan een individueel verzoek aan het bestuur van de T.V. Boskoop worden gedaan. Het bestuur zal dan op dat moment besluiten of er een uitzondering mogelijk is.  

Wat als de bouw van padel niet door gaat?  
Dat geloven wij niet, maar toch. Veronderstel dat dat gebeurt, dan heeft T.V. Boskoop het geld (grotendeels) waarschijnlijk niet nodig. Iedereen die geld gestort heeft kan in dat geval echter altijd zijn geld (zonder rente) terugvragen. 

%d bloggers liken dit: